BAN DIJOUS 13 DE JUNY DEL 2019

L’AJUNTAMENT INFORMA A TOTS ELS ESTUDIANTS UNIVERSITARIS O DE CICLES FORMATIUS MAJORS DE 18 ANYS, INTERESSATS EN TREBALLAR ELS MESOS DE JULIOL I AGOST AMB UNA BECA, QUE PODEN PASSAR PER L’AJUNTAMENT A SOL.LICITAR-LA. EL TERMINI PER A PRESENTAR LES SOL·LICITUTS FINALITZARÀ EL DIVENDRES 21 DE JUNY.

__________

L’AJUNTAMENT CONVIDA A TOTS ELS VEÏNS I ASSOCIACIONS DEL MUNICIPI A PARTICIPAR EN L’ELABORACIÓ DEL LLIBRE DE FESTES. EL TERMINI PER APORTAR ELS ARTICLES I  FOTOGRAFIES FINALITZARÀ EL 5 DE JULIOL.