BAN DILLUNS 6 D'ABRIL

L’AJUNTAMENT INFORMA QUE SEGONS DECRET D’ALCALDIA:

  • S’AMPLIA EL TERMINI DE PAGAMENT EN VOLUNTÀRIA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA FINS EL 15 DE JULIOL.
  • S’AMPLIA EL TERMINI DE PAGAMENT EN VOLUNTÀRIA DE LA TAXA DE “VADOS” FINS AL 10 DE JUNY.
  • ES SUSPÈN TEMPORALMENT EL COBRAMENT DE LA TAXA PER ASSISTÈNCIA A L’ESCOLA INFANTIL.