BAN DIMECRES 19 DE SETEMBRE DEL 2018

L’ AJUNTAMENT INFORMA QUE AQUESTA SETMANA LA TREBALLADORA SOCIAL ESTARÀ DIJOUS EN COMPTE DE DIVENDRES.