BANS 27 DE MARÇ DE 2018

-L’AJUNTAMENT INFORMA QUE DES DEL DIJOUS SANT FINS EL DILLUNS DE SANT VICENT NO ES PODRÀ CREMAR.