Personal

Directori de Personal


 • Secretària-Interventora, Ana Lucio Villanueva

Adreça: Plaça Constitució 1, Telèfon: 962 90 10 74, Fax: 962 90 00 79

Horari: De dilluns a divendres. De 8.00 a 15.00 h.

email: belgida_sec@gva.es


 • Auxiliar Administratiu, Lorena Jornet Hernández

Adreça: Plaça Constitució nº 1, Telèfon: 962 90 10 74, Fax: 962 90 00 79

Horari: De dilluns a divendres. De 8.00 a 15.00 h.

email: belgida_adm@gva.es


 • Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local, Eva Segura Quilis

Adreça: Plaça Constitució nº 1, Telèfono: 962 90 10 74, Fax: 962 90 00 79

Horari: De dilluns a divendres. De 8.00 a 15.00 h.

email: belgida_adl@gva.es


 • Enginyer Forestal, Francesc Peiró Arnau

Adreça: Plaça Constitució 1, Telèfon: 962 90 10 74, Fax: 962 90 00 79

Dimarts,  demanar cita per telèfon


 • Jutge de Pau, José Maria Marti Marti

Adreça: Plaça Constitució 1, Telèfon: 962 90 10 74, Fax: 962 90 00 79

Horari: Consultar disponibilitat.


 • Arquitecte Tècnic, José Ramón Sanchis Penades

Adreça: Plaça Constitució 1, Telèfon: 962 90 10 74, Fax: 962 90 00 79

Dimecres. De 13.00 a 15.00h


 • Enginyer Industrial, Alexandre Belda Mora

Adreça: Plaça Constitució 1, Telèfon: 962 90 10 74, Fax: 962 90 00 79

Dimecres, demanar cita per telèfon.


 • Treballadora Social, Inés Alborch Miñana

Adreça: Plaça Constitució 1, Telèfon: 962 90 10 74, Fax: 962 90 00 79

Dimarts - Divendres. De 8.00 a 15.00 h.

email: adalbaida_ssocials@gva.es


 • Peó Serveis Múltiples, Ángel Molla Ferri

Adreça: Plaça Constitució 1, Telèfon: 962 90 10 74, Fax: 962 90 00 79

 


 • Personal de neteja, Elena Bataller Romero

Adreça: Plaça Constitució 1, Telèfon: 962 90 10 74, Fax: 962 90 00 79

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Ajuda a domicili, Isabel Vila Tormo

Adreça: Plaça Constitució 1, Telèfon: 962 90 10 74, Fax: 962 90 00 79