PROHIBIT NETEJAR LES CUBES I DEPÒSITS

L’AJUNTAMENT INFORMA TOTS ELS USUARIS QUE LA NETEJA DE LES CUBES I DEPÒSITS CONTAMINA LES AIGUES QUE VAN CONNECTADES A LA XARXA DE SANEJAMENT. COM A CONSEQÜENCIA D’AQUESTA MALA PRÀCTICA, EL FANG DE LA EDAR (CONTAMINAT AMB SULFAT DE COURE) NO ES PODRÀ DESTINAR A LA AGRICULTURA, SUPOSANT TOT AÇÒ UN SOBRECOST A L’AJUNTAMENT I PER TANT A TOTS ELS VEÏNS DEL POBLE.

ÉS PER AQUEST MOTIU QUE QUEDA TOTALMENT PROHIBIT NETEJAR LES CUBES I DEPÒSITS EN  EN LLOCS ON LES RESTES VAGEN A PARAR A LA RED DE SANEJAMENT.