TALLER "RELACIONS SALUDABLES. CONDUCTES I RELACIONS TÒXIQUES"

TALLER: RELACIONS SALUDABLES. CONDUCTES I RELACIONS TÒXIQUES

- Data i hora:    Dilluns 12 de novembre de 2018.

- Lloc:               En el Centre Social.

 

TALLER INCLUIT EN EL “PROGRAMA D’ACTIVITATS PER A LA FORMACIÓ DE LA DONA EXERCICI 2018" DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA.

 

COL·LABORA: