INFORMACIÓ SOBRE EL CORONAVIRUS (COVID-19) - MINISTERI DE SANITAT

Davant l'alarma social creixent, insistim en mantindre la calma i no alarmar-nos innecessàriament a nivell personal ni a nivell d'empresa.