AJUDES PER AL FOMENT DE L'OCUPACIÓ EPAMER.

L'AJUNTAMENT DE BÈLGIDA HA REBUT UNA SUBVENCIÓ DE 66.000 EUROS PER A LA CONTRACTACIÓ DE 6 PEONS FORESTALS I 1 CAPATÀS DURANT UN PERIODE DE SIS MESOS I 17 DIES. LES PERSONES CONTRACTADES S'ENCARREGARAN DE REALITZAR TRACTAMENTS SELVÍCOLES DE AJUDA A LA REGENERACIÓ VEGETAL I PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS EN LA ZONA DE MUNTANYA Nº 1 D'UTILITAT PÚBLICA, ZONA DEL BARRANC DE LES COVES ROGES I L'ÀREA DE LA FONT FREDA.

AQUESTES AJUDES HAN SIGUT FINANÇADES AMB FONS PROCEDENTS DEL SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL (SEPE).