BAN DIVENDRES 6 DE JULIOL DE 2018

LA UNIÓ MUSICAL BELGIDENSE CONVIDA A TOTS EL VEÏNS AL CONCERT QUE TINDRÁ LLOC EL DIUMENGE A LES 19:30H EN LA CASA DE LA MÚSICA