PRACTIQUES FORMATIVES PER A JOVES. "MODALITAT POST"

PRACTIQUES FORMATIVES PER A JOVES. "MODALIDAD POST"

L'AJUNTAMENT DE BÈLGIDA BUSCA UN INFORMÀTIC (TÈCNIC SUPERIOR O UNIVERSITARI) PER A DUR A TERME EL PROJECTE "IMPULSO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS"

LA DURACIÓ DE LA BECA SERÀ DE 6 MESOS AMB UN SALARI BRUT DE 1.000€.

INTERESSATS PASSAR PER L'AJUNTAMENT O CRIDAR AL TELÈFON 962901074