PROGRAMA OPERATIU D'OCUPACIÓ JUVENIL 2019

                         

 

   L’Ajuntament de Bèlgida ha contractat 2 joves mitjançant els programes de Foment de l’Ocupació per a la contractació de joves(EMPUJU I EMCUJU). Aquestes contractacions han estat subvencionades pel SERVEF i confinançades pel FONS SOCIAL EUROPEU. Les contractacions tindran una durada de 12 mesos i amb elles s’aconseguirà que els joves adquirisquen experiència en cada una de les ocupacions.

 

PROGRAMA EMCUJU

   ~ Programa de Foment d’Ocupació per a la contractació de persones joves qualificades per entitats locals, en el marc del sistema nacional de Garantia Juvenil.

          > Subvenció obtinguda:          14.230,44 €

          > Nombre de contractes:        1

          > Duració del contracte:          12 mesos

          > Tipus de contracte:               Contracte en pràctiques

 

 ~ Ocupacions contractades i tasques a realitzar   

          >Tècnic Superior en Educació Infantil: 1 persona.

                   - Tasques d'ajuda a l'educadora en l'escola infantil municipal.

 

PROGRAMA EMPUJU

   ~ Programa de Foment d’Ocupació per a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del sistema nacional de Garantia Juvenil.

          > Subvenció obtinguda:          17.341,31 €

          > Nombre de contractes:        1

          > Duració del contracte:          12 mesos

          > Tipus de contracte:               Contracte d'obra o servici

 

   Ocupacions contractades i tasques a realitzar   

          >Tècnic Superior en Educació Infantil: 1 persona.

                   - Tasques d'educadora en l'escola infantil municipal.

  

   Actuació cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Social Europeu (FSE) de la Comunitat Valenciana 2014-2020

       - Direcció General d’Ocupació, Assumptes Socials e Igualtat d’Oportunitats de la Comissió Europea.

         http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=es

 

       - UAFSE, Ministeri d’Ocupació i Seguridad Social.

         http://www.mitramiss.gob.es/uafse/es/index.html