BAN 3/4/2020. (2º)

L’AJUNTAMENT INFORMA QUE ESTA VESPRADA A PARTIR DE LES 18:00 HORES ES PROCEDIRÀ A DESINFECTAR ELS CARRERS DEL POBLE.

ES DEMANA QUE LES PERSONES QUE TINGUEN GARATGE QUE TANQUEN ELS COTXES PER A FACILITAR LES TASQUES DE DESINFECCIÓ.