BAN DIA 17/06/2019

L’ESCOLA DE MÚSICA DE LA UNIÓ MUSICAL BELGIDENSE CONVIDA A TOTS ELS VEÏNS A  L’AUDICIÓ DE FI DE CURS QUE TINDRÀ LLOC HUI,  A LES 20:00 HORES A LA CASA DE LA MÚSICA.