BAN DIJOUS 09 DE MAIG DEL 2019.

S’INFORMA A TOTS ELS PARES I MARES QUE VULLGUEN QUE ELS SEUS FILLS PARTICIPEN EN LA CURSA, QUE HUI ES L'ÚLTIM PER A PODER APUNTAR-SE EN LA BIBLIOTECA, EN HORARI DE 17.30 A 19.30.
__________

L'AJUNTAMENT INFORMA A TOTS ELS PARES I MARES DELS XIQUETS QUE ASSISTIRÀN A L'ESCOLA
INFANTIL DURANT EL CURS 2019/2020, QUE EL PERÍODE DE MATRÍCULA SERÀ DEL 13 AL 24 DE MAIG.