BAN DILLUNS 01 DE JULIOL DE 2019

L'AJUNTAMENT INFORMA A TOTS ELS VEÏNS INTERESSATS EN ACUDIR A LES CLASSES D'AQUAGYM QUE EL NOU HORARI SERÀ DE 19.00 A 19.45 HORES.
ELS INTERESSATS PODEN PASSAR A APUNTAR-SE PER L'AJUNTAMENT EN HORARI DE 8.00 A 15.00 HORES.