BAN DILLUNS 08 D' OCTUBRE DE 2018

L' AJUNTAMENT INFORMA QUE HUI I EL DIJOUS NO HI HAURÀ RECOLLIDA DE FEM