BAN DILLUNS 13 DE MAIG DE 2019

ES RECORDA A TOTS VEÏNS QUE AQUEST DIMECRES DIA 15 DE MAIG FINALITZA EL TERMINI PER AL PAGAMENT, EN PERÍODE VOLUNTÀRIA, DELS REBUTS DE L’ IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EXERCICI 2019.
__________

S'INFORMA QUE SI ALGÚ TIRA EN FALTA AQUESTS OBJECTES, POT PASSAR PER L'AJUNTAMENT A ARREPLEGAR-LOS