BAN DIMARTS 20 DE FEBRER DE 2018L’ASSOCIACIÓ DEL CÀNCER INFORMA QUE DE 18.00H A 20.00H, ESTARAN AL CENTRE SOCIAL PER A CANVIAR LA LOTERIA DE SANT VALENTÍ. TAMBÉ ES VENDRAN DÈCIMS. SI ALGUNA PERSONA NO POT ANAR A CANVIAR-LA, QUE LI HO DIGA A QUI LI LA VA VENDRE.