BAN DIMARTS 27 DE FEBRER

ES COMUNICA QUE QUI VULGA ALGUNA FOTO DE L’EXPOSICIÓ QUE PASSE A INFORMAR-SE A L’AJUNTAMENT.