BAN DIMECRES 20 DE MAIG

EL MINISTERI DE SANITAT REGULA LES CONDICIONS DE L’ÚS OBLIGATORI DE MASCARETA DURANT LA SITUACIÓ DE CRISI SANITARIA OCASIONADA PEL COVID-19

 

ARTICLE 3. ESPAIS EN ELS QUE RESULTA OBLIGATORI L’ÚS DE MASCARETA.

 

L'ÚS DE MÀSCARA SERÀ OBLIGATORI EN LA VIA PÚBLICA, EN ESPAIS A L'AIRE LLIURE I EN QUALSEVOL ESPAI TANCAT D'ÚS PÚBLIC O QUE ES TROBE OBERT AL PÚBLIC, SEMPRE QUE NO SIGA POSSIBLE MANTENIR UNA DISTÀNCIA DE SEGURETAT INTERPERSONAL D'ALMENYS DOS METRES.