BAN DIMECRES 20 DE MARÇ DEL 2019.

ES COMUNICA A TOTS ELS VEÏNS QUE AQUEST DIVENDRES, A LES 19:30 H., A LA CASA DE LA MÚSICA ES PROJECTARÀ L’AUDIOVISUAL DE FOTOS DE CARNESTOLTES 2019 I EN ACABAR INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ AL CENTRE SOCIAL.
L’ HORARI DE VISITES DE L’ EXPOSICIÓ EL CAP DE SETMANA SERÀ:
DISSABTE I DIUMENGE. DE 18:30 a 20:30 h.
__________

S’HAN PERDUT UNES ULLERES DE VISTA DE COLOR MORAT.
SI ALGUNA PERSONA LES TROBA QUE, PER FAVOR, LES PORTE A L’AJUNTAMENT