BAN DIVENDRES 16 DE NOVEMBRE DEL 2018

L’ ASSOCIACIÓ DE JUBILATS COMUNICA QUE ELS DIES 17, 18, 24 I 25 APUNTARAN DE 17 A 20 EN LA LLAR DELS JUBILATS, PER AL DINAR QUE ES CELEBRARÀ EL DIA 9 DE DESEMBRE.
EL PREU ES DE 10 EUROS.

__________

L’ AJUNTAMENT CONVIDA A TOTS ELS VEÏNS AL TALLER FORMATIU “EDUCAR PER A PREVENIR. INFÀNCIA I APRENENTATGE D’ HÀBITS”, QUE TINDRÀ LLOC EL DIMARTS 20, A LES 15:15 EN EL CENTRE SOCIAL.