BANS DIMARTS 24 D'ABRIL

- L’AJUNTAMENT RECORDA QUE EL PERÍODE EN VOLUNTÀRIA PER AL PAGAMENT DE REBUTS NO DOMICILIATS DE  L’IMPOST DE VEHICLES ACABA EL DILLUNS DIA 30.

- COFRUDECA INFORMA QUE DEMÀ 25 D’ABRIL A PARTIR DE LES 11.30 DEL MATÍ ES PASSARÀ L’ITEAF DE TURBOS I TANQUES D’APLICACIÓ DE FITOSANITARIS DARRERE DEL BRUSELAS. PER A PASSAR LA INSPECCIÓ CAL DUR LA CARTILLA DEL ROMA.

- L’AJUNTAMENT COMUNICA QUE DEMÀ ESTARÀ PROHIBIT APARCAR EN EL CARRER SAN JAUME I EN EL CARRER SAN ISIDRO LLAURADOR. MOTIU: SENYALITZACIÓ VIAL.