BANS DIMARTS 28 DE GENER

L'AJUNTAMENT INFORMA QUE L'AIGUA JA ES APTA PER A CONSUM HUMÀ AL MATEIX INFORMA QUE S'HAN TROBAT UNES ULLERES DE VISTA, SI ALGÚ LES TIRA EN FALTA QUE PASSE PER L'AJUNTAMENT.