INFORMACIÓ RECICLATGE A BÈLGIDA

Des de l'Ajuntament de Bèlgida s'està informant a la població de la importància del reciclatge i de la repercussió que té el fet de separar correctament els residus en els costos totals del tractament.

Depositar els residus urbans en els contenidors específics comporta una minoració important dels costos totals de tractament, i per tant, una disminució de la quota anual que paguen els contribuents i empreses a l'organisme de la Generalitat Valenciana, Consorci per a la Gerstió de Residus.

És pel que d'este Ajuntament se sol·licita la màxima col·laboració als veïns, i especialment a les empreses del municipi que produïxen major volum de residus, perquè depositen els residus de forma separada en els seus contenidors corresponents.

En aquest enllaç podem trobar qué Ecoparc està més prop de la nostra localitat: https://www.consorciresidus.org/el-teu-ecoparc/

A continuació, veiem qué residus hem de tirar en cada contenidor.

Per a més informació es pot consultar la pagina web del Consorci de Residus V5: https://www.consorciresidus.org

 

HORARI: DIMARTS DE 12:00 A 14:00

 

 

CONTENIDORS