Ordenances i Reglaments

ORDENANCES I REGLAMENTS
ORDENANÇA DE L'IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES
Aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre bens immobles.