PROGRAMA EMERGE 2020

L'Ajuntament de Bèlgida ha rebut una subvenció de 66.000 euros per la la contractació de 4 peons forestalS i un capataç durant 8 mesos i 10 dies. Les persones contractades s'encarregaran de realitzar tractaments selvícoles d'ajuda a la regeneració vegetal i prevenció d'incendis forestals en la zona de muntanya nº 1. També s'encarregaran de la neteja, poda i manteniment de la Font de Baix i de la Font del Grapat. 

Aquestes ajudes han sigut finançades amb fons procedents del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE).