Descàrrega d'Impresos

     A través d'aquesta pàgina web, sense necessitat de desplaçaments i sense horaris, pot descarregar i emplenar una sèrie d'impresos i documents del seu interès.

Per sol·licitar qualsevol tipus d'informació davant l'administració l'interessat ha d'emplenar, imprimir i signar el formulari corresponent, després haurà d'acudir a les oficines municipals en horari d'atenció al ciutadà per lliurar la documentació i realitzar el registre d'entrada.

Aquests mateixos formularis també es poden retirar en les Oficines Municipals.
 

GENERALS                                                                                                 

Instància General

Sol·licitud notificació cremes estiu 

Sol·licitud notificació cremes resta de l'any

 

URBANISME                                                                                                 

Sol·licitud llicència obres

Taxa llicència obres

 

PADRÓ HABITANTS                                                                              

Sol·licitud alta

Sol·licitud canvi domicili

- Sol·licitud de certificat d'empadronament