PROGRAMA EMCORP 2020

L'ajuntament de Bèlgida ha rebut una ajuda de 17.845,57€ per a contractar dues persones durant un període de sis mesos. Les persones contractades s'encarregaran de la neteja i poda dels parcs i jardins del poble, de la neteja i manteniment de vies públiques, poliesportiu, de la neteja de cunetes, manteniment de mobiliari urbà, etc.

Aquestes ajudes han sigut finançades amb fons procedents del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE).